Sponsorer

Stall Nathalie Blom kommer under första kvartalet av 2018 etablera fåtal sponsor samarbeten med långsiktig plan i linje med stallets verksamhets målsättning samt värderingar.

Vid intresse för sponsorsamarbete vänligen kontakta oss senast 23 februari 2018.

De utvalda kommer att lyftas fram i Stall Nathalie Bloms kommunikationsplattform m m.